Charakterystyka srebrnej nanopaste

- Jul 25, 2017-

W celu zbadania stabilności termicznej srebra   Nanocząstek, masowe zmniejszenie zarejestrowano przez TGA (rys. 1) [8]. Krzywa TGA wykazuje spadek   O 32,23% wagowych w początkowym etapie od 30 do 200 ° C, które odpowiadają temperaturze wrzenia glikolu etylenowego.   Pojedynczy punkt odchylenia i stopniowe odchylenie od 300 do 600 ° Cindylować środek zamykający   jest usunięty. Na koniec masa resztkowa 63,88%   To znaczy nanosilber zawierający w przewodzącym tuszu. Aby obniżyć temperaturę spiekania i zminimalizować czas spiekania srebrowej pasty przy zachowaniu   Dobre przewodnictwo, srebrna pasta powinna być   Produkowane bez przebywania w takich warunkach   Jako spoiwa polimerowe. Można zobaczyć stosunek PVP do   Srebro wynosi 0,048, co może wykazywać dobrą przewodność. Ponadto nie ma toksycznego rozpuszczalnika dyspersyjnego i   Inną żywicą zawartą w naszym przewodzącym tuszu, i tak jest   Environmentalfriendly formoving forwarding przemysłowy   produkcja.


Para:Lokalny rezonans Plasmonu Powierzchniowego (LSPR) Następny:Mikroskopia sił atomowych