Jak zrobić octan srebra?

- May 03, 2017-

Octan srebra można syntetyzować w reakcji kwasu octowego i węglanu srebra w temperaturze 45-60 ° C. Po ochłodzeniu do temperatury pokojowej stały produkt wytrąca się.

 

2 CH3CO2H + Ag2CO3 2 AgO2CCH3 + H2O + CO2

Można również wytrącić się ze stężonych wodnych roztworów azotanu srebra przez potraktowanie roztworem octanu sodu.

 

Struktura octanu srebra składa się z 8-członowych pierścieni Ag2O4C2 utworzonych przez parę ligandów octanu mostujących parę centrów srebra.

 

Logvinenko, V .; Polunina, O .; Mikhailow, Yu; Mikhailow, K .; Bokhonov, B. (2007). "Badanie termicznego rozkładu octanu srebra". Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 90 (3): 813 - 816. doi: 10.1007 / s10973-006-7883-9.

Leif P. Olson, David R. Whitcomb, Manju Rajeswaran, Thomas N. Blanton, Barbara J. Stwertka "Prosta, ale nieuchwytna struktura kryształów srebra octanu i rola więzów Ag Ag w formowaniu nanocząstek srebra podczas termicznie Indukowana redukcja srebra karboksylanów "Chem. Mater., 2006, tom 18, str. 1667 - 1674. doi: 10.1021 / cm052657v


Para:Mechanizmy biologiczne złotego nanocząsteczkowego promieniowania Następny:Synteza nanocząstek złota