Kwasy nieorganiczne

- Nov 28, 2016 -

Klasa związków może jonizować do produkcji h wodny ogólne, w porównaniu z bazy. W wodnego roztworu kwasu chlorowodorowego, kwas siarkowy, kwas azotowy, gdy zjonizowanego anionowe (kwas) nie są takie same, ale wynikowy kationu (h) jest taki sam, więc są one wspólne miejsce w przyrodzie, takich jak kwaśne; do rozpuszczenia metalu wiele można włączyć lakmusowym niebieski czerwony i tak dalej. Kwas solny wąska definicja: jonizacji w wodnym kationowe jonów wodoru są wszystkie związki (np. kwas siarkowy). W większości takich substancji rozpuszczalnych w wodzie, kilka, takich jak krzemiany, nierozpuszczalny w wodzie. Wodne roztwory kwasów ogólnie można przewodzących części kwas w wodzie występuje w postaci cząsteczek, przewodzącą; część kwasu dysocjacja w wodzie jony dodatnie i ujemne, przewodzących.

Para:Alkalia nieorganiczne Następny:Nr