Nieorganiczne konwencji nazewnictwa

- Nov 28, 2016-

Nazewnictwo związków nieorganicznych i noszą nazwy powinny być zwięzłe i precyzyjne skład materiału i konstrukcji. Ten wymagany element, korzeń lub nazwa podstawowa wyrazić istotę poszczególnych części składowych; "chemicznych przyimki" (połączenie rzeczownika) wyrazić istotę każdego składnika w połączeniu.

Para:Srebrny nanocząstek Następny:Nieorganiczne tlenki