Nieorganiczne tlenki

- Nov 28, 2016-

Składa się z dwóch elementów, jeden element jest związek tlenu. Może mieć materiał reaguje z tlenem nazywane są tlenki. Według różnych właściwości chemiczne Tlenki Tlenki kwasowe i tlenków alkalicznych można podzielić na dwie kategorie. Tlenki kwasowe: energii i wody do soli kwasu lub alkalicznych tlenków. Takich jak siarki, tlenek pięciotlenek fosforu, dwutlenku węgla i innych, niemetalicznych Tlenki Tlenki głównie kwaśnych.

Podstawowe tlenki: woda może reagować z kwasami do postaci soli i tlenków i produkować tylko soli i wody, nie można mieć żadnych innych substancji. Podstawowe tlenki obejmują tlenki metali active i innych tlenków metali, niskie ceny, jak CaO, BaO i CrO, MnO.

Para:Nieorganiczne konwencji nazewnictwa Następny:Nanocząsteczki srebra aplikacji we współczesnej medycynie