Sole nieorganiczne

- Nov 28, 2016-

Sodu chlorek kwasowe i alkaliczne neutralny produkt, wykonany z jonów metali (składający się z jonów amonowych) i anionów formularza. Chemicznych soli jest podzielony na trzy kategorie, jest sól: singel jonów metali (składający się z jonów amonowych) i jony metali nieżelaznych; Sole: przez jony metali nieżelaznych jonów metali (składający się z jonów amonowych), jony wodorowe, a które Sole alkaliczne: przez jony metali (składający się z jonów amonowych), wodorotlenek jonów i jony metali nieżelaznych. Sól jest ważnym źródłem materiału dla przemysłu chemicznego, mogą być wykonane w chloru, sodu, soda kalcynowana (węglan sodu), wodorowęglan sodu (wodorowęglan sodu, wodorowęglan sodu), wodorotlenek sodu (sód kaustyczny, wodorotlenek sodu) i kwasu solnego...

Para:Nieorganiczne wodorotlenku sodu Następny:Nieorganiczne dwutlenku węgla