Przygotowanie stabilnego wodnego tuszu przewodzącego z nanoflagami srebra i jego zastosowanie w elastycznej elektronice papierowej

- Mar 31, 2017-

Opracowano nowy rodzaj stabilnego wodnego tuszu przewodzącego z nanoelementami srebrnymi, który był również wykorzystywany do wytwarzania przewodów elektrycznych na papierze ważącym do elastycznej elektroniki poprzez bezpośrednie pisanie. Srebrne płatki nano różnej wielkości charakteryzowały się mikroskopią elektronową transmisyjną. Właściwości fizyczne przewodzącego tuszu badano dynamicznym kątem styku, wiskozymetrem Ubbelohde i przyrządem do naprężenia powierzchniowego. Właściwości przewodzące wzorce przewodzące na papier były badane przez 4-punktową sondę, skaningową mikroskopię elektronową, dyfraktogramę rentgenowską i badacz Uscan za pomocą systemu 3D profilometru. Wykazano, jak preparat przewodzącego atramentu wpływa na morfologię powierzchni, przewodność mikrostruktury oraz szerokość linii wzorów przewodzących. Można uzyskać, że papierowe wzorce przewodzące mają małą rezystywność. Szczególnie, gdy warunki spiekania wynoszą 200 ° C przez 20 minut, rezystywność może wynosić 9,4 μΩ • cm. Badano również stosowanie tuszu na antenie do identyfikacji częstotliwości radiowych


Para:Jaka jest różnica między srebrzystymi nanowirem a ITO dla ekranów dotykowych? Następny:Syntezy nanocząstek srebra