Skanowanie mikroskopii elektronowej

- Jun 27, 2017-

W ostatnim czasie dziedzina nanonauki i nanotechnologii dostarczyła siły napędowej

Opracowanie różnych technik mikroskopowych w wysokiej rozdzielczości, aby dowiedzieć się więcej

Nanomateriały wykorzystujące wiązkę wysokoenergetycznych elektronów do sondowania obiektów w bardzo dużej skali [145 - 147].

Wśród różnych technik mikroskopii elektronowej, SEM jest metodą obrazowania powierzchni, w pełni zdolną do   Rozdzielanie wielkości cząstek, rozkład wielkości, kształty nanomateriałów i morfologia powierzchni   Zsyntetyzowanych cząstek w mikro i nanoskali [10,117,137,148,149]. Korzystając z SEM, możemy probeInt. J. Mol. Sci. 2016, 17, 1534 7 z 34   Morfologia cząstek i histogram z obrazów poprzez pomiar i   Liczenie cząstek ręcznie lub użycie konkretnego oprogramowania [117]. Połączenie SEM z   Rozpraszającą energię spektroskopię rentgenowską (EDX) można wykorzystać do zbadania morfologii proszku srebra i   Przeprowadza również analizę składu chemicznego. Ograniczeniem SEM jest to, że nie jest w stanie rozwiązać problemu   Strukturę wewnętrzną, ale może dostarczyć cennych informacji dotyczących czystości i stopnia   Agregacji cząstek. Nowoczesna SEM o wysokiej rozdzielczości jest w stanie zidentyfikować morfologię   Nanocząstki poniżej poziomu 10 nm.


Para:Dyfrakcja rentgenowska (XRD) Następny:Mikroskopia elektronowa transmisyjna