- May 31, 2017-

Srebrne NP mogą być syntetyzowane przy użyciu różnych metod napromieniania. Napromienianie wodnego roztworu soli srebra i środka powierzchniowo czynnego może powodować wytwarzanie srebrowych NP o dobrze określonym rozkładzie kształtu i wielkości ( 53 ). Ponadto laser był stosowany w syntetycznej metodzie fotorektyzacji polegającej na wytwarzaniu NP srebra przy użyciu benzofenonu. W krótkich czasach napromieniania, małe siły laserowe wytwarzały srebro NP około 20 nm, podczas gdy zwiększona moc napromieniowania wytworzyła NP około 5 nm. Lampy laserowe i rtęciowe mogą być używane jako źródła światła do produkcji NP srebra ( 54 ). W badaniach nad promieniowaniem w świetle widzialnym, fototetyzowanym wzroście srebrowych NP stosując barwnik tiofenu (barwnik uczulający) i tworzenie nanocząstek srebra przez oświetlenie Ag (NH 3 ) + w etanolu zostało wykonane ( < span="" style="text-decoration: podkreślenie"> 55 , 56 ).


Para: Następny:Synteza nanocząstek srebraPhotoindukowana redukcja