Mikroskopia elektronowa transmisyjna

- Jun 28, 2017-

TEM jest cenną, często używaną i ważną techniką charakteryzującą   Nanomateriały, wykorzystywane do uzyskania ilościowych pomiarów wielkości cząstek i / lub ziarna, rozkładu wielkości,   I morfologii [10, 107, 150]. Powiększenie TEM zależy głównie od współczynnika   Odległość między soczewką obiektywu a próbką oraz odległość między obiektywem a obiektywem   Jego płaszczyznę obrazu [150]. TEM ma dwie zalety nad SEM: może zapewnić lepszą rozdzielczość przestrzenną   Oraz możliwość dodatkowych pomiarów analitycznych [10,148,150]. Wady obejmują a   Wymagana wysoka próżnia, cienka sekcja próbki [10,101,48], a istotnym aspektem TEM jest ta próbka   Przygotowanie jest czasochłonne. Dlatego przygotowanie próbki jest niezwykle ważne, aby   Uzyskać obrazy najwyższej jakości.


Para:Skanowanie mikroskopii elektronowej Następny:Spektroskopia UV