Elektrochemicznie Przygotowany Srebrny Nanoflakes I nanodrutów

- Feb 22, 2017-

Abstrakcyjny

Podajemy na elektrochemicznej syntezy nanoflakes srebra i nanopręty. Nanostruktur potencjostatycznym wytwarza się przez redukcję jonów srebra na elektrodzie wysoce zorientowanego grafitu pirolitycznego z roztworu acetonitrylu zawierającego kwas merkaptopropionowy. Kwas merkaptopropionowy natychmiast adsorbuje na osadzonego srebra i ma wpływ na dalszy rozwój metalu. Ze względu na różnice w adsorpcji cząsteczek tiolowych na różnych aspektach krystalograficznych srebra niektóre kierunki rozwoju są preferowane, a niektóre są zabronione. W konsekwencji złożone srebra tworzy pręt i płatkowe-jak struktury, które są rozmieszczone na powierzchni HOPG.

Słowa kluczowe

  • Nanocząstki srebra;

  • nanopręty;

  • nanodrutów;

  • Nanoplates;

  • Osadzanie metalu;

  • tiol adsorpcji


Para:VW New Wycieraczki odbija ciepło, rozmraża na lodzie bez kabli żarnika Następny:Przewodzącej Atramenty i wklej działalności: Wszystko się zmienia