Nieorganiczny związek cztery kategorie

- Nov 01, 2017-

Związki nieorganiczne są ogólnie określane jako związki nieorganiczne, inne niż węgiel organiczny (organiczne), ale także tlenku węgla, dwutlenku węgla, węglan, itp. Zdecydowana większość związków nieorganicznych mogą być klasyfikowane jako tlenki, kwasy, podstawy i sole duże klasy.

Jakie są różnice między związków nieorganicznych i organicznych związków?

[Nieorganiczne]

Nieorganiczną jest skrótem od związków nieorganicznych, zwykle odnosi się do związków zawierających węgiel. Zawierające węgiel kilka związków, takich jak tlenek węgla, dwutlenek węgla, węglany, cyjanki, itp są również substancji nieorganicznych dzieli się na tlenki, alkalia, soli i tak dalej.

【Organic matter】

Definicji substancji organicznej zwykle odnosi się do związków zawierających węgiel i węglowodory i ich pochodne są zbiorczo określane jako związki organiczne.

Opis

1. organiczne to skrót od związków organicznych. W chwili obecnej ludźmi wiem ponad 900 milionów rodzajów materii organicznej, liczba jest znacznie więcej niż nieorganiczne.

2. w początku 1920 roku naukowcy wykorzystali związki nieorganiczne do syntezy wielu związków organicznych, takich jak mocznik, kwas octowy, tłuszczu i tak dalej. W początku 1920 roku naukowcy wiedział materii organicznej od zwierząt i roślin i innych organizmów, więc tego rodzaju związek jest ekologiczny ma znaczenia. , Tym samym łamiąc materii organicznej można tylko uzyskać od pojęcia ekologiczne. Jednak ze względów historycznych i zwyczajowe ludzie nadal używać nazwy materii organicznej.

3. organicznych jest zasadniczo nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych, Punkt topnienia jest niska. Zdecydowana większość materii organicznej ciepło łatwo rozkładowi, łatwo spalić. Reakcji organicznych jest zazwyczaj powolny i często towarzyszy skutki uboczne.

4. różnorodnych związków organicznych można podzielić na węglowodorów i pochodne węglowodorów z dwóch kategorii. Zgodnie z cząsteczek organicznych zawartych w grupy funkcjonalne podzielone na alkil, alkenu, alkinowe, węglowodorów aromatycznych i alkoholi, aldehydów, kwasów karboksylowych, estrów itp. Zgodnie ze strukturą włókna węglowego cząsteczek organicznych można również podzielić na otwartym łańcuchem związków, związki carbocyclic i trzy kategorie Związków heterocyklicznych.

5. organicznych jest istotne dla człowieka życia, życia i produkcji. Wszystkich żywych stworzeń na ziemi zawierają duże ilości materii organicznej.

Główną różnicą między materii organicznej i nieorganiczną

Nieorganicznych i organicznych materii w przyrodzie i reakcji różnica jest tylko względne, warunkowe, różnych materii organicznej ma swoje specjalne właściwości. Na przykład etanolu, kwas octowy, aldehyd octowy, acetonu i woda mogą być wzajemnie mieszalny; tetrachlorek węgla kwas Alkaloacetic i jego sole metali mogą być zjonizowane w roztworze wodnym; Kwas trójchlorooctowy jest silnym kwasem; Niektóre reakcje, takie jak termicznego krakingu alkanów i reakcji Trotyl eksplozji odbywa się w mgnieniu oka i tak dalej.


Para:Azotan srebra znaczącej różnicy Następny:Nanocząstek srebra interakcji