Nieorganiczny związek określone jako nieorganiczne

- Aug 24, 2017-

Związki nieorganiczne, określone jako nieorganiczne, odnosi się do materii organicznej (szkielet węgla materiału) wszystkich elementów i ich związki, takie jak woda, takich jak powietrze.

Sól, kwas siarkowy, tlenku węgla, dwutlenku węgla, węglanów, cyjanek, itp są nieorganiczne. Zdecydowana większość materii nieorganicznej możemy podzielić na tlenki, kwasy, ługi i sole. Nieorganiczną w organizmie jest głównie wody i niektóre jony nieorganiczne, takie jak Na +, K +, Ca2 +, Mg2 +, Cl-, HCO-3, SO42-, HPO42 - i tak dalej. Zobacz "Bio elementy". Organizm ludzki zawiera prawie wszystkie rodzaje elementów w przyrodzie, w którym węgla, wodoru, tlenu i azotu są głównie w postaci związków organicznych, pozostałe są określane do jako nieorganiczne (mineralne lub popiołu).

W związku z tym, nieorganiczną składa się głównie z: wody i soli nieorganicznych, które mogą być zaklasyfikowane jako wody: wody i wolna, w połączeniu z wodą jest ważnym elementem struktury komórek, bezpłatna woda jest dobrym rozpuszczalnikiem, transportu substancji, reakcji. Nieorganiczne sole można podzielić na: jonów i związków, jony są do utrzymania normalnej komórki życia działalności, związek jest ważnym elementem związków wewnątrzkomórkowych.


Para:Srebrną nanocząstek zabicia drożdży Następny:Analizy chemicznej azotanu srebra