Badania przesiewowe grzybów pleśniowych na środki przeciwdrobnoustrojowe srebra syntezy nanocząstek

- Feb 13, 2017-

Obecna praca miał cel kontroli partii 20 szczepy grzybów, na białym tle z gleby plantacji trzciny cukrowej, w celu zidentyfikowania tych, które są zdolne do biosyntezy nanocząstek srebra. Nanocząstki są znane duże i skutecznego zastosowania w mikrobiologii klinicznej.


Czterech szczepów okazały się zdolne do biosyntezy nanocząstek srebra. Biosynthesised nanocząstek charakteryzowały się spektroskopii UV-vis, skanowanie, Mikroskopia elektronowa, EDX i XRD.


One okazały się mieć średniej wielkości 30-100nm, regularnie okrągły kształt i potencjalne działanie przeciwbakteryjne przeciwko Escherichia coli oraz Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Działanie przeciwdrobnoustrojowe okazał się być bezpośrednio związane z koncentracją nanocząsteczek.


Mycogenic syntezy nanocząstek jest zielony procesu biogenicznych lepiej do innych alternatyw. Ponieważ grzyby są wielcy producenci enzymów zewnątrzkomórkowych ten proces sprawia, że łatwiejsze zadanie skalowanie up z dużą wagę dla mikrobiologii klinicznej na zwalczanie odporności mikrobiologicznej, a także do innych zastosowań przemysłowych.

Para:Naukowcy o uczelnie W.Va. obecne wyniki gospodarcze, wpływ wspólnotowych projektów badawczych Następny:Badania IDTechEx nowy raport na temat elektroniki drukowanej, organiczne, elastyczne